Publisher Produktion   Ferkens gränd 1   111 30 STOCKHOLM   Tel. +46 8 556 98 725

 
info@publisher.se
Producerar böcker i samarbete med bokförlag och andra medieföretag i Sverige och i utlandet. Vi är specialiserade på uppslagsverk, ordböcker och faktaböcker med inriktning på historia och kulturhistoria, konst och arkitektur, djur och natur, men vi arbetar även med andra ämnen. På Publisher arbetar redaktörer och formgivare samt specialister på grafik, kartor och modern lexikonteknologi för dator.

Vi står för hela produktionen från idé till färdig bok eller elektronisk produktion. Ett lämpligt bokförlag eller annan samarbetspartner står för marknadsföring och försäljning. Vi samarbetar även med organisationer, institutioner och företag, och placerar då boken på ett lämpligt förlag och ser till att den säljs i alla relevanta kanaler. Vi har även internationella samarbeten där vi står för den svenska utgåvan av större verk.

Bilden av Sveriges historia. Fyrtio sätt att se på 1900-talet.
Av: Marika Hedin, Åsa Linderborg och Torbjörn Nilsson.

De välkända bilderna - ikonerna - från vår historia ges nya tolkningar och perspektiv.Svenska slagfält

Av: Lars Ericson, Martin Hårdstedt, Per Iko, Ingvar Sjöblom, Gunnar Åselius.
En modern militärhistoria som skildrar femtiofyra slag från Visby 1361 till Leipzig 1813.
Resa i tysta rum. Okända svenska slottsbibliotek

Av: Per Wästberg och Anita Theorell.
En upptäcktsresa till svenska slott och herrgårdar, där några av landets främsta kulturskatter finns: slottsbiblioteken.